เพลงจาก Audio CD สมชัยดนตรีไทย ชุด ๑
จัดทำโดย: สยามอนุรักษ์ ดอท คอม