12 ก.พ. 61  Workshop การสร้างเครื่องดนตรีไทยประจำเดือน เมษายน 2561