สมชัยดนตรีไทย

    795/3 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2411-2528, 0-2866-0692
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
ประวัติสมชัยดนตรีไทย
รูปแบบเครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีไทยยักษ์
วงปี่พาทย์
วงเครื่องสาย
วงมโหรี
ติดต่อสอบถาม / แผนที่
ระบบค้นหาสินค้า:
• เครื่องดนตรีจิ๋ว
• เครื่องดีด
• เครื่องตี
• เครื่องเป่า
• เครื่องสี
• อะไหล่เครื่องดนตรี
 
การมีเอกลักษณ์ลวดลายที่สะท้อนความเป็นชุมชน
          จุดเด่นของเครื่องดนตรีไทยของนายสมชัย ชำพาลี ที่แตกต่างไปจากคนอื่นคือการปาดลาย ซึ่งนายสมชัยจะแกะสลักลายไทยโดยปาดลายให้มีความคมชัด และลึก แต่แฝงไปด้วยความอ่อนช้อย และการแกะสลักเทพพนมที่ยึดสัดส่วนของคนจริงๆ ทำให้ดูต่างจากคนอื่น
          เอกลักษณ์ที่สำคัญประการหนึ่งคือ การทำหุ่นของรางระนาดเอกและรางระนาดทุ้ม ซึ่งมีลักษณะอ่อนช้อยและงดงามไม่เหมือนคนอื่น ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยที่สร้างชื่อเสียงนั้นเป็นที่ยอมรับมากที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้
          เครื่องดนตรีไทยยึดหลักการพัฒนาเพื่อให้มีความโดดเด่น สวยงาม แต่ทั้งนี้ก็พยายามรักษาเอกลักษณ์ไทยไว้ให้มากที่สุด คือหลักพัฒนาเพื่ออนุรักษ์ โดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการประดิษฐ์ ทำให้ปัจจุบันสามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยออกมาได้หลากหลายและตรงใจต่อผู้เล่นดนตรีไทยได้มากขึ้น ผลงานที่ในปัจจุบันที่ไม่มีใครทำตาม ซึ่งสามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ใช้เทคนิคใหม่ในการพัฒนาของเดิม คือ
- เครื่องดนตรีไทยประกอบไม้พุด
- เครื่องดนตรีไทยฝังลายไทยด้วยไม้พุด
- เครื่องดนตรีไทยประกอบงาช้าง
- เครื่องดนตรีไทยฝังลายไทยด้วยงาช้าง
- เครื่องดนตรีไทย ถอดประกอบได้

 

กลุ่มที่ใช้วัสดุทดแทน (งาเทียม)
          ปัจจุบัน ช้างได้ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว งาช้างที่มีอยู่ก็มีราคาสูงและหาได้ยากกว่าแต่ก่อนมาก เครื่องดนตรีประกอบงาช้าง จึงมีราคาสูงซึ่งเครื่องดนตรีไทยประกอบงาช้างหรือฝังลายงาช้างเป็นที่ใฝ่ฝันของนักดนตรีเป็นอย่างมาก เนื่องจากความสวยงาม
          นายสมชัย เป็นผู้ริเริ่มในการหาวัสดุซึ่งมีสีและคุณสมบัติใกล้เคียงงาช้าง จึงหาวัสดุทดแทนเพื่อให้นักดนตรีที่มีความชอบ ได้มีเครื่องดนตรีที่ต้องการในราคาที่ไม่แพง ประกอบกับความต้องการจะอนุรักษ์ช้างไทยให้คงอยู่ต่อไปของนายสมชัย จึงได้ผสมงาเทียมขึ้น ซึ่งทำมาจากเรซิ่นใส่สีขาวเหมือนงาและนำมาผ่านกระบวนการผลิตเหมือนงาแท้ทุกอย่าง จึงได้เครื่องดนตรีประกอบงาเทียมขึ้นโดยยังคงงานศิลป์ไว้ ถ้าดูโดยผิวเผินแล้วจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าเป็นงาแท้หรืองาเทียมและเป็นเครื่องดนตรีที่ได้รับความนิยมมากอย่างหนึ่ง

กลุ่มที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่
          ด้วยความตั้งใจที่จะทำเครื่องดนตรีไทยให้มีผู้มาสนใจเพิ่มมากขึ้นและต้องการทำให้ต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยเครื่องดนตรีของไทย นายสมชัยจึงได้สร้างเครื่องดนตรีไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นและสามารถบรรเลงได้จริง ซึ่งทำให้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะรัฐมนตรีและต่างชาติก็ได้รู้จักเครื่องดนตรีไทยมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
- ระนาดเอกใหญ่ที่สุดในโลก ยาว 2.5 เมตร สูง 1.5 เมตร
- ซอด้วงใหญ่ที่สุดในโลก สูง 2.5 เมตร
- ซออู้ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 2.5 เมตร
- จะเข้ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 1 ฟุต
- ซอสามสายใหญ่ที่สุดในโลก

          นอกจากเครื่องดนตรีไทยขนาดใหญ่แล้ว นายสมชัยยังได้สร้างเครื่องดนตรีไทยขนาดจิ๋ว ซึ่งสามารถตั้งโชว์หรือสามารถถือไปสถานที่ต่างๆ ได้ง่าย ซึ่งเครื่องดนตรีไทยของนายสมชัยจะแตกต่างจากที่อื่น คือ เป็นเครื่องดนตรีไทยที่เล็กที่สุดในปัจจุบันและสามารถบรรเลงได้เหมือนเครื่องดนตรีขนาดมาตรฐานทุกประการ ซึ่งประกอบด้วย ระนาดจิ๋ว, ระนาดทุ้มจิ๋ว, ขิมจิ๋ว, ซอด้วงจิ๋ว, ซออู้จิ๋ว และยังทำของที่ระลึกบรรจุอยู่ในกล่องผ้าไหมอย่างดีเพื่อไว้เป็นของฝาก อันเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำไปขายยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

วัตถุดิบ
          วัตถุดิบในการผลิตเครื่องดนตรีไทยของสมชัยดนตรีไทยคือไม้ในพื้นที่ซึ่งสมัยก่อนจังหวัดกาญจนบุรีมีไม้มาก และเครื่องมือที่ใช้ผลิตส่วนใหญ่ได้แก่สิ่วขนาดต่างๆ และเครื่องดนตรีไทยบางชนิดก็แทรกด้วยงาช้าง แต่อาจารย์สมชัยเห็นว่าเป็นการทำลายสัตว์และเห็นควรอนุรักษ์ช้างไว้จึงใช้งาเทียมแทนโดยอาจารย์สมชัยได้ทำงาเทียมเองซึ่งทำมาจากเรซิ่น และไม้ที่ใช้ปัจจุบันใช้ไม้ขนุน ไม้สัก

กระบวนการผลิต
          สมชัยการดนตรีโดยอาจารย์สมชัย ชำพาลี ได้ทำการผลิตเครื่องดนตรีไทยตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึงการจัดจำหน่าย
- การแกะสลัก โดยใช้อุปกรณ์คือสิ่วขนาดต่างๆ
- การขัดแต่ง เจียรผิวของเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ
- การลงแลคเกอร์ บนเครื่องดนตรี

การลงรักปิดทอง ลายไทยแบบต่างๆ
          การผลิตปัจจุบันใช้ทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่และเก่า แต่การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาจารย์สมชัยจะตรวจสอบด้วยตัวเองทุกชิ้นว่าเครื่องดนตรีที่ผลิตมีเสียงได้มาตรฐานของดนตรีไทยหรือเปล่า

รายการ
เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดีด
 • จะเข้
 • กระจับปี่
 • เครื่องสี
 • ซอด้วง
 • ซออู้
 • ซอสามสาย
 • เครื่องตี
 • ระนาดเอก
 • ผืนระนาดเอก
 • ไม้ระนาด
 • ระนาดทุ้ม
 • ผืนระนาดทุ้ม
 • ไม้ระนาดทุ้ม
 • ระนาดเอกเหล็ก
 • ผืนระนาดเอกเหล็ก
 • ระนาดทุ้มเหล็ก
 • ผืนระนาดทุ้มเหล็ก
 • ขิม
 • ฆ้องไทย (วงเล็ก)
 • ฆ้องไทย (วงใหญ่)
 • ฆ้องมอญ (วงเล็ก)
 • ฆ้องมอญ (วงใหญ่)
 • ลูกฆ้องไทย
 • ลูกฆ้องมอญ
 • กลองทัด (คู่)
 • กลองแขก (คู่)
 • กระจังโหม่ง
 • ตะโพนไทย
 • ตะโพนมอญ
 • เปิงมางคอก
 • ลูกเปิงมาง
 • โทน
 • โทนชาตรี
 • รำมะนา
 • กลองตุ๊ก
 • ฉิ่ง
 • ฉาบเล็ก
 • ฉาบใหญ่
 • กรับ
 • เครื่องเป่า
 • ปี่นอก
 • ปี่ใน
 • ปี่ชวา
 • ปี่มอญ
 • ขลุ่ย

 • สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย สมชัยดนตรีไทย
  www.somchaidontrithai.com