สมชัยดนตรีไทย

    795/3 แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2411-2528, 0-2866-0692
 
 
กลับสู่หน้าหลัก
ประวัติสมชัยดนตรีไทย
รูปแบบเครื่องดนตรี
เครื่องดนตรีไทยยักษ์
วงปี่พาทย์
วงเครื่องสาย
วงมโหรี
ติดต่อสอบถาม / แผนที่
ระบบค้นหาสินค้า:
• เครื่องดนตรีจิ๋ว
• เครื่องดีด
• เครื่องตี
• เครื่องเป่า
• เครื่องสี
• อะไหล่เครื่องดนตรี
 
          มูลเหตุจูงใจที่นายสมชัย ชำพาลี คิดประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย เนื่องจากในวาระแรกๆ ได้เดินทางร่วมไปกับคณะลิเกต่างๆ มีโอกาสได้เห็นเครื่องดนตรีไทยที่หลากหลายเจ้าของ หลากหลายลวดลายจึงคิดที่จะสร้างเครื่องดนตรีไทยไว้ใช้เอง อาศัยความเป็นคนช่างสังเกตอาศัยความรู้ที่ได้จากการต่อเกวียนของบิดา การวาดแบบตอนอยู่กองทัพเรือสัตหีบ และหัดวาดลวดลายไทยจากวัดและโบสถ์ต่างๆ ประกอบกับการที่นายสมชัยเป็นนักดนตรีไทย จึงได้สร้างระนาดชุดแรกขึ้น โดยนำความรู้ทั้งหมดมาผสมผสานให้เกิดความลงตัวในเครื่องดนตรีไทยให้มากที่สุด ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จก็ได้นำออกแสดง และเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไป นายสมชัยเห็นว่าการยึดอาชีพเล่นระนาดเอกตามคณะลิเกต่างๆ เป็นอาชีพที่ไม่สามารถให้เวลากับครอบครัวได้ เนื่องจากขณะนั้นนายสมชัยมีครอบครัวแล้วและมีบุตร 1 คน จึงคิดที่จะสร้างเครื่องดนตรีไทยอย่างเดียว ประกอบกับเครื่องดนตรีไทยที่สร้างขึ้นนั้น เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลอื่น จึงได้สร้างเครื่องดนตรีไทยเป็นอาชีพเรื่อยมา ในชื่อว่า “สมชัยดนตรีไทย”

          เครื่องดนตรีไทยที่นายสมชัย ชำพาลี สร้างขึ้นมาชิ้นแรกคือ ระนาด ระนาดรางแรกสำเร็จและนำไปบรรเลงออกงาน นักดนตรีเห็นก็ถูกใจจึงขอซื้อไปใช้ ก็ทำใหม่ขึ้นมาก็มีคนมาขอซื้ออีก จากทำคนเดียวก็เริ่มหาลูกมือเพิ่ม จาก 1 เป็น 2 คน ฝีมือก็เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากรูปแบบธรรมดากลายมาเป็นแกะสลัก ลงรักปิดทอง โดยนายสมชัยได้ไปศึกษาลายไทยและสังเกตดูจากหน้าบันโบสถ์ ตามลายข้างวัดบ้าง จากหนังสือแบบลายไทยโบราณบ้าง และนำมาประดิษฐ์วาดลายลงบนเครื่องดนตรีไทย ปรับปรุงแก้ไขจนเกิดความชำนาญ โดยมีนางเสมอ ชำพาลี ภรรยาดูแลขั้นตอนการลงรักปิดทอง ซึ่งในระยะแรกเครื่องมือที่จะใช้ผลิตนั้นน้อยมาก เครื่องมือส่วนใหญ่ได้แก่สิ่วขนาดต่างๆ ต้องใช้ความพยายามมาก งานก็เริ่มมากขึ้น คนงานก็ต้องหามาเพิ่มขึ้น

          จนในปัจจุบันมีคนงาน ซึ่งส่วนมากเป็นเยาวชนชายและหญิงประมาณ 80 คน ที่ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย ซึ่งนายสมชัยบอกว่าเป็นการปลูกฝังและถ่ายทอดในการประดิษฐ์และเล่นดนตรีไทย ทำให้เยาวชนรุ่นหลังๆ สามารถประกอบอาชีพและ
ปลูกฝังใจรักดนตรีไทยไปด้วยในเวลาเดียวกัน


          เครื่องดนตรีไทยของนายสมชัย ชำพาลี เป็นที่นิยมมากขึ้น การผลิตเครื่องดนตรีไทยจึงได้มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น แต่ในส่วนของงานที่เป็นศิลปะ ที่มีความปราณีตละเอียดอ่อน ยังคงต้องใช้แรงงานจากช่างฝีมือเป็นหลัก ทำให้เกิดการสร้างงานและจ้างงานให้คนในชุมชนได้อย่างมาก

รายการ
เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดีด
 • จะเข้
 • กระจับปี่
 • เครื่องสี
 • ซอด้วง
 • ซออู้
 • ซอสามสาย
 • เครื่องตี
 • ระนาดเอก
 • ผืนระนาดเอก
 • ไม้ระนาด
 • ระนาดทุ้ม
 • ผืนระนาดทุ้ม
 • ไม้ระนาดทุ้ม
 • ระนาดเอกเหล็ก
 • ผืนระนาดเอกเหล็ก
 • ระนาดทุ้มเหล็ก
 • ผืนระนาดทุ้มเหล็ก
 • ขิม
 • ฆ้องไทย (วงเล็ก)
 • ฆ้องไทย (วงใหญ่)
 • ฆ้องมอญ (วงเล็ก)
 • ฆ้องมอญ (วงใหญ่)
 • ลูกฆ้องไทย
 • ลูกฆ้องมอญ
 • กลองทัด (คู่)
 • กลองแขก (คู่)
 • กระจังโหม่ง
 • ตะโพนไทย
 • ตะโพนมอญ
 • เปิงมางคอก
 • ลูกเปิงมาง
 • โทน
 • โทนชาตรี
 • รำมะนา
 • กลองตุ๊ก
 • ฉิ่ง
 • ฉาบเล็ก
 • ฉาบใหญ่
 • กรับ
 • เครื่องเป่า
 • ปี่นอก
 • ปี่ใน
 • ปี่ชวา
 • ปี่มอญ
 • ขลุ่ย

 • สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดย สมชัยดนตรีไทย
  www.somchaidontrithai.com